Handelsbetingelser for Vi ER konsulenter

 Vi ER konsulenter

Hedehusvej 9
8653 Them
TLF: +4551193012
CVR: 43966960

Generelt

Vi ER konsulenter tilbyder digitale tjenester som nævnet herunder og stiller et klippekort / abonnement baseret (online) tjeneste til rådighed på https://www.vierkonsulenter.dk. Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Vi ER konsulenter.

Disse vilkår og betingelser for brug gælder når du handler hos Vi ER konsulenter.

Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Vi ER konsulenter.

Alle leveringer sker på grundlag af betingelserne, medmindre du får en ordrebekræftelse, hvor der står noget andet. Så er det den, der gælder.

Ydelsens omfang

Vi ER konsulenter bliver tidligst forpligtet efter afsendelse af ordrebekræftelse og/eller ved køb af klippekort, abonnement eller ydelse.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Ved registrering må Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Vi ER konsulenter samt ændre sit password.

Gebyrer og Betaling

Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på hjemmesiden.

Betaling for abonnementet sker forud hver måned. Brugeren får en faktura via e-mail.

Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Vi ER konsulenter tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden eller fakturaen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Tilpasninger og ændringer

Vi ER konsulenter forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten. Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Opsigelse af abonnement

Opsigelse af Tjenesten kan ske ved udgang af betalings-perioden på 1 måned fra seneste betaling. For at opsige sin aftale skal man kontakte Vi ER konsulenter via rianne.temmen@vierkonsulenter.dk.

Information om klippekort

Et klippekort kan bruges til forskellige ydelser. Som udgangspunkt løser jeg opgaverne for dig fra mit eget kontor, og vi har indbyrdes dialog via telefonsamtaler og/eller online møder. Klippekortet kan også bruges til, at jeg løser opgaver i din virksomhed efter aftale.

Klip registreres pr. påbegyndt ti minutter. En time svarer derfor til seks klip.
Udover selve opgaveløsningen, registreres telefonsamtaler og mails også som forbrugt tid.

Hvis jeg skal løse opgaver eller deltage i møder i din virksomhed, registreres transporttid med halv takst. 

Klippekortet skal bruges senest et år efter købsdatoen.

Betaling

Vi ER konsulenter modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når klippekortet eller abonnementet er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Reservation af beløb

Ved anvendelse af betalingskort, debit såvel som kredit, sker en reservation af det beløb der handles for. Dette beløb er reserveret indtil webshoppen, har behandlet og afsendt din ordre. Når ordren er afsendt, hæves pengene på kontoen. Reservationstiden afhænger af produktet/ydelsen.

Autorisering på debitkort

Ved debit kort, vil du kunne se at pengene er reserveret på din konto og at dit rådighedsbeløb vil her stå som værende mindre.Annullerer du eller webshoppen efterfølgende din ordre, så kan webshoppen ikke hæve pengene, men reservationen vil fortsat gælde i en periode. Bemærk at kun din bank (eller kortudsteder) vil kunne ophæve reservationen.

Autorisering på kreditkort

Pengene vil først hæves fra din konto og fremgå af dit overblik når webshoppen behandler og hæver betalingen for din ordre

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Vi ER konsulenter benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Vi ER konsulenter’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Køb af online-produkter og andre online arrangementer hos Vi ER konsulenter er ikke omfattet af fortrydelsesretten, ifølge Forbrugeraftaleloven, nærmere betegnet “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2, jf. § 9 stk. 2 nr. 2a.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Vi ER konsulenter, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Vi ER konsulenter og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Vi ER konsulenter har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Vi ER konsulenter er: Rianne Temmen-Geluk

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Vi ER konsulenter har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til rianne.temmen@vierkonsulenter.dk.

Cookies
På https://www.vierkonsulenter.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.vierkonsulenter.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Vi ER konsulenter’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her:
http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse rianne.temmen@vierkonsulenter.dk.